RM19.58 RM21.75
当代圣灵工作
Price RM19.58 RM21.75
Product SKU 9789861982700
Brand 校园
Size (L x W x H) 14.8 cm x 0.5 cm x 21 cm
Availability 4
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:B1032
 • ISBN:9789861982700
 • 出版日期:7月2012
 • 作者: 斯托得
 • 页数:112
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:圣灵
 • 适用对象:适用所有人
当代圣灵工作
What's in the box

1 X 当代圣灵工作