RM47.52 RM52.80
从圣经看如何处理失败,羞愧,罪咎
Price RM47.52 RM52.80
Product SKU 9789622084193
Brand 天道
Size (L x W x H) 13.9 cm x 1.55 cm x 21 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789622084193
  • 出版日期:4月2000
  • 作者:鄺炳釗
  • 页数:310
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:心理学 / 医治释放
  • 适用对象:适用所有人
从圣经看如何处理失败,羞愧,罪咎
What's in the box

1 x 从圣经看如何处理失败羞愧罪咎