RM25.20 RM28.00
情绪的镜子
Price RM25.20 RM28.00
Product SKU 9787510418242
Brand 新世界出版社
Size (L x W x H) 14.5 cm x 1.3 cm x 21 cm
Availability 6
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787510418242
  • 出版日期:8月2011
  • 作者:林凱沁
  • 页数:182
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:心理学 / 医治释放
  • 适用对象:适用所有人
情绪的镜子
What's in the box

1 x 情绪的镜子