RM29.25 RM32.50
末世浩劫 - 五大异象
Price RM29.25 RM32.50
Product SKU 9789575566203
Brand 橄榄
Size (L x W x H) 14.8 cm x 0.9 cm x 21 cm
Availability 5
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789575566203
  • 出版日期:6月2010
  • 作者: 大衛.韋克森 (David Wilkerson)
  • 页数:160
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:精装平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:神学 / 末日
  • 适用对象:适用所有人
末世浩劫 - 五大异象
What's in the box

1 x 末世浩劫:五大异象