RM25.20 RM28.00
力量的源泉
Price RM25.20 RM28.00
Product SKU 9787550111479
Brand 南方出版社
Size (L x W x H) 14.8 cm x 1.5 cm x 21 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787550111479
  • 出版日期:2012-12
  • 作者:吉米·卡特
  • 页数:228
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:读经 祷告
  • 适用对象:适用所有人
力量的源泉
What's in the box

1 x 力量的源泉