RM29.70 RM33.00
做父母享受慢的艺术
Price RM29.70 RM33.00
Product SKU 9787229121334
Brand 重庆出版社
Size (L x W x H) 13.4 cm x 1.25 cm x 21 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN 9787229121334
  • 出版日期:2017-6
  • 作者: 李晖
  • 页数:212
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:亲子教育
  • 适用对象:适用所有人
做父母享受慢的艺术
What's in the box

1 x 做父母,享受慢的艺术