RM18.00 RM20.00
一生的计划-如何卓有成效地树立目标和制订计划
Price RM18.00 RM20.00
Product SKU 9787210043270
Brand 江西人民出版社
Size (L x W x H) 11.9 cm x 1.3 cm x 19.7 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN9787210043270
  • 出版日期:1970-1
  • 作者: 格莱恩·布兰德
  • 页数:180
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:人物传记
  • 适用对象:适用所有人

 

一生的计划-如何卓有成效地树立目标和制订计划
What's in the box

1 x 一生的计划