RM20.52 RM22.80
穿越荣耀之门-光与盐丛书
Price RM20.52 RM22.80
Product SKU 9787106026493
Brand 中国电影出版社
Size (L x W x H) 14.7 cm x 1.4 cm x 21.2 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN 9787106026493
  • 出版日期: 2007.2
  • 作者:[美] 伊丽莎白·艾略特
  • 页数: 239
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:人物自传
  • 适用对象:适用所有人
穿越荣耀之门-光与盐丛书
What's in the box

1 x 穿越荣耀之门