RM26.10 RM29.00
上古基督教思想简史
Price RM26.10 RM29.00
Product SKU SKU-A-9789570471502-UNIT-8360
Brand 华神(中华福音神学院)
Size (L x W x H) 15 cm x 21.2 cm x 1 cm
Availability 6
Quantity
Description
Highlight
  • 作者: 沈介山
  • 出版社:中華福音神學院
  • 出版日期:2004/11/01
  • 語言:繁體中文
  • ISBN:9789570471502
  • 叢書系列:華神/信徒神學
  • 規格:14.8 x 21 x 1 cm
  • 頁数:176頁
上古基督教思想简史
What's in the box

1x 上古基督教思想简史