RM132.50 RM151.00
21世纪教会成长学
Price RM132.50 RM151.00
Product SKU 9789861985886
Brand 校园
Size (L x W x H) 16 cm x 3.5 cm x 22 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:A1621
 • ISBN:9789861985886
 • 出版日期:3月2018
 • 作者: 提摩太.凱勒 (Timothy Keller)
 •  何明珠
 • 页数:736
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:神学 / 教牧
 • 适用对象:适用所有人

21世纪教会成长学

What's in the box

1 X  21世纪教会成长学--以福音为中心的城市教会新异象