RM139.25 RM163.90
21世纪基督教灵修学导论
Price RM139.25 RM163.90
Product SKU 9789861983837
Brand 校园
Availability 3
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:A1470
 • ISBN:9789861983837
 • 出版日期:6月2014
 • 作者:霍華德 (Evan B. Howard)
 • 页数:752
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:精装
 • 印刷方式:双色印刷
 • 分类:灵命成长 / 神学
 • 适用对象:适用所有人
21世纪基督教灵修学导论
What's in the box

1 X 21世纪基督教灵修学导论