RM227.25 RM252.50
21世纪基督教新约导论
Price RM227.25 RM252.50
Product SKU 9789861983035
Brand 校园
Size (L x W x H) 20.2 cm x 24.2 cm x 6.2 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight
 • 原书号:A1423
 • ISBN9789861983035
 • 出版日期:5月2013
 • 作者: 德席爾瓦 (David A. deSilva)
 • 页数:1200
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:精装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:圣经丛书
 • 适用对象:适用所有人
21世纪基督教新约导论
What's in the box

1 X 21世纪基督教新约导论