RM62.80 RM69.80
卫道学概论:以神为本、荣耀神的卫道学
Price RM62.80 RM69.80
Product SKU 9789570471397
Brand 华神(中华福音神学院)
Size (L x W x H) 15 cm x 1.7 cm x 21 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
 • ISBN:9789570471397
 • 出版日期:10月2005
 •  約翰.傅瑞姆 (John M.Frame)
 • 譯者: 廖和美
 • 页数:302
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:神学
 • 适用对象:适用所有人
卫道学概论:以神为本、荣耀神的卫道学
APOLOGETICS TO THE GLORY OF GOD
What's in the box

1 X 卫道学概论