RM31.50 RM35.00
事奉人生
Price RM31.50 RM35.00
Product SKU 9789832403937
Brand 人人书楼
Size (L x W x H) 14.8 cm x 21 cm x 1.8 cm
Availability 4
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:MB0173
 • ISBN9789832403937
 • 出版日期:9月2008
 • 作者:夏忠坚
 • 页数:372
 • 排版方式:横排
 • 语言:简体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:神学 / 教会门徒
 • 适用对象:适用所有人
事奉人生
人人书楼
CY
What's in the box

1 x 事奉人生:我活着是为事奉