RM28.80 RM32.00
乖小孩大危机
Price RM28.80 RM32.00
Product SKU 9787531686910
Brand 黑龙江教育出版社
Size (L x W x H) 14.4 cm x 1.8 cm x 21.1 cm
Availability 6
Quantity
Description
Highlight
 • ISBN9787531686910
 • 出版日期:2016-5-1
 • 作者:[美]提摩太·史密斯
 • 译者: 顾琼华
 • 页数:254
 • 排版方式:横排
 • 语言:简体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:青少年
 • 适用对象:适用所有人
乖小孩大危机
What's in the box

1 x 乖小孩 大危机